NKJK är en stark kugge i hela Bofors Stationsområde och arbetar för att lyfta fram såväl områdets som järnvägens betydelse för utvecklingen av Karlskoga.

I väntsalen påminns man om hur en station kunde se ut och det finns även en basutställning bl a om verksamheten vid Bofors stationsområde.

Du hittar även information om olika personalgruppper inom järnvägen i Karlskoga kommun i slutet av 40-talet.

I väntsalen finns en modelljärnväg med bl a en modell av Karlskoga station.

Medlemmar från NKJK finns på plats utanför väntsalen och berättar gärna mer om verksamheten, historiken i området samt svarar på frågor.

Besöksantal per tillfälle anpassas efter gällande restriktioner.

Stängt under 27 juni (Midsommarhelgen).