Om Bofors Luftvärnsförening

Bofors Luftvärnsförening bilades 1938. Det var under tider med förväntad ofred i Europa. Med stort förutseende och stark känsla för Bofors och bygdens luftförsvar grundade Major Bertil Boström Bofors Luftvärnsförening.

Föreningen har sedan dess haft en obruten aktiv verksamhet kring det som alltjämt är väsentligt, nämligen ett effektivt och modernt luftförsvar. Dagens föreningsverksamhet består av försvarsupplysning, ofta genom uppföljning av tekniska försvarsmaterielprojekt, samt att värna om föreningens historia.

Under senare år har Bofors Luftvärnsförening börjat ta aktiv del i vårdandet av Bofors historia genom att i samarbete med kommunen röja och synliggöra området direkt nordväst om Bofors station, ett område där Bofors första skjutplats fanns åren 1886-1914 vilken var starkt bidragande till att Alfred Nobel köpte AB Bofors-Gullspång vid årsskiftet 1893/94. Området kallas numera Tuggenområdet.

Sedan 2019 ansvarar Bofors Luftvärnsförening också för att hålla området kring vattenhjulen och mumblingshammaren snyggt, dvs området där Bofors startade sin verksamhet år 1646. Detta område ligger direkt söder om Bofors stationsområde.

Mer information om Bofors Luftvärnförening finns på hemsidan www.boflv.se