Om Nora-Karlskoga Järnväg

Sveriges järnvägshistoria sägs ha sin start under mitten av 1800-talet och bland de första lokjärnvägar som invigdes finns banorna mellan Nora och Örebro. Nora-Karlskoga Järnväg (NKJ) utgjorde under den här tiden en järnvägslinje som sträckte sig mellan Nora och Otterbäcken vid Vänern, och det är också därifrån som namnet hämtats till Nora Karlskoga Järnvägsklubb – NKJK.

NKJK är en ideell förening som startade 1994 och som har sin verksamhet vid Bofors Stationsområde. Från början var NKJK en dotterförening sprungen ur Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) men är idag helt fristående. Föreningen startade med syftet att järnvägsbanan skulle få bättre underhåll och mer personal, för att möjliggöra en lokalt rullande tågtrafik.

NKJK har under årens lopp arbetat i en rad olika projekt för att upprätthålla och utveckla den lokala järnvägens utsikter – och verkar idag för att fortsätta levandegöra Sveriges järnvägshistoria. Vårt samhälles behov av en stark järnväg fortsätter hela tiden att växa, och NKJK är en stark kugge i hela Bofors Stationsområde som arbetar för att lyfta tågets möjligheter.