Välkommen till Karlskoga Motorweteraner!

 

Vi är en förening med över 600 medlemmar och vårt syfte är att värna om det kulturarv, som gårdagens motorfordon utgör och att möjliggöra att även framdeles kunna utnyttja denna kulturskatt.

Det gör vi dels genom ett medlemskap i Motorhistoriska riksförbundet, som aktivt arbetar mot förslag som i princip skulle göra gammelfordonshobbyn omöjlig. Till exempel en miljömässig utskrotning av äldre fordon utan hänsyntstagande  till det kulturhistoriska värdet. Dels genom samarbeta med försäkringsbolag, som gör ägandet av ett gammalt fordon mer ekonomiskt överkomligt.

Vi har också en omfattande verksamhet på hemmaplan. Exempelvis arrangerar vi en subventionerad höst- och en vårresa till något intressant resmål, till exempel ett fordonsmuseum, någonstans i landet.

Varannan torsdag är det någon form av aktivitet, antingen  i klubblokalen eller i form av ett studiebesök på en intressant plats.

Sommartid ordnas gemensamma åkningar till olika ”fikamål” i omgivningarna.

De två stora evenemangen i verksamheten är annars de två traditionella rallyna Damrallyt och Mopedrallyt, båda i augusti.

Är du intresserad av gamla fordon är Karlskoga Motorweteraner en förening för dig! Vi har medlemmar från stora delar av Sverige. Och det är ingen nödvändighet att du själv äger ett gammalt fordon. Intresset är det väsentliga!

Mer information- Karlskoga Motorweteraner

Välkommen!