Uppdaterat 21-09-22

Nu har vi efter ett längre uppehåll under sommaren pga att tillgången på grävmaskinist från Karlskoga kommun (en del av finansieringen) varit ytterst begränsad – men nu är det gjort en hel del! Två ytor är nu grävda ytterligare, en på framsidan av Gråbo och en på baksidan. Dessa ska nu förberedas med ett lager lera för att jämna ut samt behålla fukt och sedan är det dags för matjorden som ska bli själva odlingsbäddarna. Troligen blir denna del gjord först framåt våren då det återigen är svårt med tillgången på anläggare (grävmaskin etc.) Ytan som vetter mot Korpkullsvägen är rensad från snöbär med hjälp av grävmaskin. Planen är att täcka med jord och så in ängsfrö för lång blomning under nästa sommar.

Detta har hänt och är på gång:

  • Träd som var i dåligt skick eller som försvårar odling i parken är fällda under sommaren 2021. Virket från en stor ek som fälldes är på väg att omvandlas till virke som ska användas för att bygga någon slags möbel, troligen bänk eller bord i trädgården. En del träd är hamlade, dvs beskurna för att må så bra som möjligt.
  • Borttagning av invasiva växter såsom snöbär och lupiner på de områden som ska odlas är gjort för stunden och kommer bli ett löpande arbete för att hålla trädgården fin.
  • En hårt packad grusgång är skapad från ytan vid vändplanen nere vid stationshuset för att skapa möjlig ingång i trädgården från det hållet. Det är viktigt att så många människor som möjligt ska kunna ta sig runt i trädgården och då krävs en gång som klarar både rullstolar, rullatorer, barnvagnar etc.
  • Planering för inbjudan till en visning för allmänheten och information om bildande av en odlarförening som kommer få odla i parken. Om du är intresserad av att delta på en sådan informationsträff, meddela detta till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net så ser vi till att du får en inbjudan när datum bestäms. Preliminärt i slutet av 2021. Vi arbetar just nu med att hitta ramverket som ska gälla mellan vår nya organisation och Karlskoga kommun.

För att se en karta över trädgårdens planerade form, klicka här: Gråbo-situationsplan_20210108