Projektet kräver förstås mycket planering för att i slutänden bli den fina kulturhistoriska park fylld av odlare, växter och pollinerare i samklang. Det som händer just nu är:

  • Träd som var i dåligt skick eller som försvårar odling i parken är nu fällda. Virket från en stor ek kommer nu att omvandlas till virke som ska användas för att bygga bänkar och bord i parken.
  • Borttagning av invasiva växter såsom snöbär och lupiner på de områden som ska odlas är gjort med grävmaskin.
  • Framtagning av plan för att skapa stabila gångar runt i parken pågår. Det är viktigt att så många människor som möjligt ska kunna ta sig runt i parken och då krävs gångar som klarar både rullstolar och permobiler.
  • Övrig planering för markbearbetning pågår för att skapa förutsättningar för att börja odla i parken.
  • Planering för inbjudan till en visning för allmänheten och information om bildande av en odlarförening som kommer få odla i parken. Om du är intresserad av att delta på en sådan informationsträff, meddela detta till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net så ser vi till att du får en inbjudan när datum bestäms. Preliminärt i mitten-slutet av maj 2021. Vi inväntar råd gällande restriktioner för hur många människor som får träffas utomhus och anpassar oss efter det.

För att se en karta över parkens planerade form, klicka här: Gråbo-situationsplan_20210108

Uppdaterat senast 21-04-22