Frågor om området? kontakta någon av oss...

Har du frågor kring området eller de evenemang som är på gång?
Är din förening intresserad av att låna någon av de lokaler som finns?
Har du idéer till andra spännande aktiviteter som er verksamhet vill anordna på området?

Vi på Möckelnföreningarna arbetar för att Bofors Stationsområde ska bli en livfull plats som är öppen för alla, och vi gör vad vi kan för att underlätta och hjälpa till.

Hör gärna av dig!

Sofia Tungfelt
Verksamhetsledare
070-3800715
sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Kristin Nellebo
Verksamhetsutvecklare 
070-3700411
kristin.nellebo@mockelnforeningarna.net

 

eller skicka oss ett meddelande